Preskočiť na obsah

Byliny starého sveta: veda a umenie renesančnej botaniky na stránkach herbárov

Oddelenie historických fondov a bibliografie pripravilo odbornú výstavu z historického fondu ŠVKK s názvom Herbae veteris mundi – Byliny starého sveta: veda a umenie renesančnej botaniky na stránkach herbárov. Vernisáž panelovej výstavy sa uskutoční 18.1.2024 o 16:00 v Kultúrnovzdelávacom centre na Pribinovej 1.

Výstava bola pripravená pri príležitosti 300. výročia narodenia mnícha Cypriána z Červeného kláštora a ponúka možnosť nazrieť do úžasného sveta rastlín prostredníctvom iného vzácneho diela historickej botaniky – herbára renesančného učenca a lekára Mattioliho, ktorý sa svojho času stal najvyhľadávanejšou botanickou, lekárskou a lekárnickou príručkou. Nemecké a talianske vydanie Mattioliho Herbára zo 16. storočia, ktoré sú vo fonde Štátnej vedeckej knižnice, zaujmú aj vzácnym ručným kolorovaním. Súčasťou vernisáže bude odborná prednáška riaditeľa Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Mártonfiho, PhD. s názvom O herbároch v minulosti a v súčasnosti. V prednáške sa bude venovať historickému vývoju herbárov aj na konkrétnom príklade donedávna zabudnutých herbárov rodiny Andrássyovcov z Betliara. Dnešné herbáre budú dokumentované na príklade herbára Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

V priestoroch KVC bude pre verejnosť výstava prístupná do 31.5.2024, v utorky od 9:00 do 15:00 a v stredy od 13:00 do 16:00. Je potrebné sa nahlásiť minimálne hodinu pred návštevou na tel. čísle: +421918245896 alebo emailom na zuzana.eliotova@svkk.sk.