Preskočiť na obsah

Knižná väzba, jej skladba a záchrana

Výstavu z historického knižničného fondu pripravila Štátna vedecká knižnica v Košiciach.

Knižná väzba je po stáročia ochrankyňou veľkých kultúrnych hodnôt. Knihu predovšetkým chráni, no plní aj estetickú funkciu. Dejiny knižnej väzby a umeleckých remesiel sa navzájom prelínajú. Samotná väzba je výsledkom remeselnej práce jednotlivca, prípadne kolektívu. Snúbi sa v nej knihársko-technická zručnosť, tvorivý príspevok autora a kultúrna vyspelosť daného obdobia. V určitých prípadoch dosahuje knižná väzba takú kvalitu, že je považovaná za umelecké dielo. Výstava prináša nielen ukážky zaujímavých knižných väzieb z nášho fondu, ale možnosť prostredníctvom fotografií nazrieť do procesu ich reštaurovania a dozvedieť sa niečo o knižnej väzbe v dejinách.

Trvanie fyzickej výstavy: 19. 4. 2023 – 7. 11. 2023
Výstava je pre verejnosť prístupná do konca roka 2023, v utorky od 9:00 do 15:00 a v stredy od 13:00 do 16:00. Je potrebné sa nahlásiť minimálne hodinu pred návštevou na tel. čísle: +421918245896 alebo emailom na zuzana.eliotova@svkk.sk.

Autori výstavy: Mgr. art. Ladislav Bobčák a Mgr. art. Deana Tatranská
Grafická úprava: Mgr. Lucia Kačmárová, PhD.

Použité zdroje:
HAMANOVÁ, P. Z dějin knižní vazby. Praha: Orbis, 1959.
KRÁL, J. Moderní knihařství. Brno: Knihař; Tišnov: Sursum, 1999.
BUKOVSKÝ, V. a kolektív. Ochrana knižničných fondov II. Martin: Slovenská národná knižnica; Žilina: Žilinská univerzita, 2008.

Použité obrázky:
fotografie dokumentov z fondu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach
https://www.antikvariatik.sk/?podstranka=kniha&id_knihy=85105#index_obsah_vnutri_kniha_obrazky https://fhv.uniza.sk/mkd_revue/02_2019/02_2019_benesova-bukovsky2.pdf