Preskočiť na obsah

Rešeršné služby

Rešerš je proces vyhľadávania informácií o určitej problematike podľa vopred zvolených kritérií. Výstupom je zoznam literatúry na zadanú tému. Predpokladom dobrej rešerše sú správne nastavené kritéria vyhľadávania (kľúčové slová, časové hľadisko, jazykové vymedzenie a podobne). Rešerš je následne vyhotovená z knižničných katalógov slovenských a zahraničných knižníc, voľne dostupných a licencovaných elektronických informačných zdrojov.

Rešerš si môžete objednať osobne v knižnici alebo prostredníctvom online žiadanky. Podmienkou je registrácia v knižnici.

Rešeršné služby sú spoplatnené, cenník, (PDF, 220 kB). Výsledná cena sa skladá z fixného poplatku 10 € (pri rešerši do 50 záznamov), resp. 14 € (pri rešerši nad 50 záznamov) a poplatku 0,05 € za každý vyhľadaný záznam. Poplatok môžete uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou.

Po obdržaní platby je rešerš zaslaná na zadanú emailovú adresu alebo si ju môžete prevziať osobne v v tlačenej verzii, cenník, (PDF, 220 kB).

Dodacia doba

Časová lehota dodania sa líši v závislosti od náročnosti rešeršnej požiadavky. Dodanie rešerše trvá mesiac odo dňa poskytnutia všetkých relevantných informácií na vypracovanie.

K samostatnému vyhotoveniu rešerše alebo k príprave písania záverečnej práce (výber vhodnej literatúry, formálna úprava textu, ako citovať a pod.) poskytujeme bezplatné konzultácie. Presný termín konzultácie si môžete dohodnúť prostredníctvom online žiadanky.

Kontakt:

mobilné číslo: +421918248105
email: resers@svkk.sk