Registrácia

  1. 1. Pred prvou návštevou knižnice sa môžete predregistrovať: vyplňte svoje údaje na webovej stránke knižnice a zaplaťte registračný poplatok (cenník).
  2. 2. Pri návšteve na Hlavnej 10 po kontrole osobných údajov sa zaregistrujete podpísaním prihlášky, na základe čoho prehlasujete, že súhlasíte s Knižničným poriadkom a podmienkami poskytovania služieb. Ak ste e-klient, využívate služby bez návštevy knižnice.
  3. 3. Zaplatíte registračný poplatok, ak ste tak ešte nespravili elektronicky.
  4. 4. Pokiaľ nevlastníte identifikačnú čipovú kartu (ISIC, ITIC, iná knižnica, dopravná spoločnosť a podobne), bude Vám vystavený preukaz používateľa.
  5. 5. Registrácia je možná na 12 mesiacov (s možnosťou predĺženia), 90 dní alebo 1 deň, s čím súvisí aj rozsah poskytovaných služieb, viac vybrané služby a cenník.
  6. 6. V prípade potreby je možné poveriť, splnomocniť jednu osobu, ktorá môže Vami objednané dokumenty v knižnici vyzdvihnúť. Splnomocnenec je povinný pri preberaní dokumentov preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom.