Študovne

Pred vstupom do študovní (Hlavná 10) využite samoobslužné uzamykateľné šatňové skrinky (prízemie) na odloženie batožiny, kabátov, dáždnikov a podobne.

Hala služieb (Hlavná 10, prízemie, 50 miest)
 • registrácia používateľov,
 • konzultačné služby,
 • výpožičné služby, 
 • reprografické služby, samoobslužné skenovanie,
 • verejné pracovné stanice s prístupom na internet,
 • medziknižničné výpožičné služby a rešeršné služby,
 • čitáreň dennej tlače.
Študovňa odbornej literatúry (Hlavná 10, 1. poschodie, 62 miest)
 • voľný výber 7 500 učebníc, skrípt, encyklopédií, odbornej literatúry,
 • víkendové výpožičky z fondu.
Študovňa periodík a noriem, PATLIB Košice (Hlavná 10, 1. poschodie, 14 miest)
 • voľný výber slovenských a zahraničných odborných a vedeckých periodík,
 • online prístup k elektronickým plnotextovým informačným zdrojom,
 • prístup k slovenským technickým normám (STN) prostredníctvom databázy STN-online,
 • prístup k elektronickým patentovým informáciám, patentové dokumenty, vestníky, publikácie a ďalšie informačné materiály súvisiace s Európskym patentovým dohovorom,
 • vopred dohodnuté konzultácie na informačnom mieste PATLIB Košice.
 • zoznam periodík na absenčnú výpožičku
 • abecedný zoznam všetkých periodík nachádzajúcich sa v študovni
Americké centrum (Hlavná 10, 1. poschodie, 16 miest)
 • výpožičky materiálov pre štúdium a výučbu anglického jazyka, beletrie v anglickom jazyku pre všetky vekové kategórie, odbornej literatúry, amerických filmov a dokumentov na DVD,
 • možnosť pracovať s novými technológiami (micro:bity, ozoboty, 3D tlačiareň, 3D pero), k dispozícii laptopy,
 • prístup do online elektronických zdrojov eLibraryUSA,
 • podujatia pre školy a verejnosť - poradenstvo o výmenných programoch do USA a štúdiu v USA.
Nemecká knižnica (Pribinova 1, prízemie, 6 miest)
 • výpožičky materiálov pre štúdium a výučbu nemeckého jazyka, beletrie v nemeckom jazyku pre všetky vekové kategórie, odbornej literatúry, časopisov, nemeckých filmov,
 • prístup na internet - podujatia pre školy a verejnosť.
Študovňa historických fondov a regionálnej literatúry (Pri Miklušovej väznici 1, 16 miest)
 • prezenčné štúdium historického fondu,
 • voľný výber dokumentov s regionálnym zameraním,
 • prístup na internet,
 • prístup do elektronických plnotextových zdrojov (databáza Arcanum Digitális Tudománytár),
 • samoobslužné skenovanie,
 • odborný výklad o vybranej časti historického fondu (určené pre školy),
 • poradenstvo a reprografické služby.