Preskočiť na obsah

Žiadosť o rešerš

Vstupné polia označené * sú povinné
Zadajte ID užívateľa ako pri vstupe do online katalógu.
Zadajte kontaktnú adresu.
Zadajte email.
Zadajte názov organizácie, pracoviska, školy -fakulty.
Zadajte vedný odbor.
Zvoľte účel rešerše, v prípade voľby „iné" doplňte účel rešerše do poľa nižšie.
Zadajte podrobnú a presnú formuláciu.
Zadajte slová a slovné spojenia, ktoré nie sú obsiahnuté v názve rešerše. V prípade požiadavky na cudzojazyčné zdroje uveďte aj cudzojazyčné ekvivalenty. Kľúčové slová oddeľujte čiarkou a medzerou.
Napríklad: literatúra z rokov 2010 - 2020, literatúra nie staršia ako 5 rokov.
Vhodné označte, v prípade voľby „iné" doplňte požadovaný druh dokumentu do poľa nižšie.
Vhodné označte, v prípade voľby „iné" doplňte požadovaný jazyk do poľa nižšie.
Vhodné označte, v prípade voľby „iné" doplňte geografické vymedzenie do poľa nižšie."
V prípade potreby zadajte ďalšie doplňujúce informácie.
Uveďte rozsah alebo hornú hranicu záznamov.