Preskočiť na obsah

PATLIB Košice

PATLIB Košice je súčasťou medzinárodnej siete PATLIB centier, ktorých úlohou je rozširovať povedomie o právach duševného vlastníctva, medzi ktoré patria hlavne patenty, úžitkové vzory, dizajny, označenia pôvodu výrobkov, zemepisné označenia výrobkov a ochranné známky, ale aj autorské právo, know-how, obchodné tajomstvo a podobne.

Úlohou nášho centra je priblížiť záujemcom jednotlivé spôsoby ochrany duševného vlastníctva a pomôcť im zorientovať sa v rôznych právach, ktoré každej z nich prislúchajú. Ponúkame aj bezplatný prístup do patentových databáz Webregistre (spravované Úradom priemyselného vlastníctva SR), Espacenet (spravované Európskym patentovým úradom EPO) a Patentscope (spravované Svetovou organizáciou pre duševné vlastníctvo WIPO). V prípade potreby vieme poskytnúť podporu pri vyhľadávaní v databázach, bezplatnú konzultáciu o možnostiach ochrany duševného vlastníctva na Slovensku a kontakty na príslušné útvary na Úrade priemyselného vlastníctva v SR.

Prehľad základných pojmov duševného vlastníctva

U nás sa dozviete

 • čo je patent a aký je rozdiel medzi patentom, úžitkovým vzorom, dizajnom, ochrannou známkou, označením pôvodu a zemepisným označením,
 • odkiaľ je možné čerpať patentové informácie,
 • aké poplatky sú spojené s procesom zápisu patentu (úžitkového vzoru, dizajnu či ochrannej známky) a jeho následnou obnovou,
 • aké sú časové lehoty pri procese zápisu patentu (úžitkového vzoru, dizajnu či ochrannej známky),
 • kde a ako sa podáva prihláška na patent, dizajn, ochrannú známku a úžitkový vzor,
 • ako sa vypracúva patentová rešerš,
 • aké tovary a služby si možno zapísať do ochrannej známky (tzv. Niceské triedenie tovarov a služieb),
 • ako si vyhľadať a sledovať svoju konkurenciu,
 • ako zistiť, či nenarúšate priemyselné práva iných,
 • ako zistiť, či niekto nenarúša vaše priemyselné práva,
 • ako si v databáze vyhľadať podobné ochranné známky,
 • ako si v databáze vyhľadať konkrétny dizajn; - aký je rozdiel medzi Viedenským, Niceským a Locarnským triedením,
 • ako používať databázy Google Patent Search, Design Class a E-search Plus,
 • aké výhody a nevýhody prináša oficiálny zápis ochrany duševných práv,
 • ako sa dajú informácie dostupné z databáz využiť pre vytvorenie stratégie podniku.

Kontakt:

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na specifond@svkk.sk alebo si dohodnite konzultáciu prostredníctvom online žiadanky.