Preskočiť na obsah

Študovne odbornej literatúry a periodík

V sídle knižnice na Hlavnej 10 na poschodí sa nachádza študovňa odbornej literatúry a študovňa periodík a noriem, Patlib Košice.

Študovňa odbornej literatúry

Študovňa odbornej literatúry poskytuje 62 miest na štúdium, voľný výber z viac ako 7 500 učebníc, skrípt, encyklopédií, odbornej literatúry. Je možné využiť víkendovú výpožičku. Používateľ si môže požičať na doma maximálne 5 dokumentov zo študovne najskôr dve hodiny pred uzavretím knižnice pred víkendom, vrátiť víkendovú výpožičku je možné len osobne najneskôr štyri hodiny od otvorenia v prvý pracovný deň po víkende. 

Študovňa periodík a noriem

Študovňa poskytuje 14 miest na sedenie, voľný výber slovenských a zahraničných odborných a vedeckých periodík, online prístup k elektronickým plnotextovým informačným zdrojom.

Súčasťou študovne periodík je aj predplatený elektronický prístup do databázy noriem STN-online, ktorú spravuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Prístup k plnému textu noriem získate z konkrétneho počítača v študovni. V prípade potreby ponúkame aj bezplatnú asistenciu pri vyhľadávaní alebo konzultáciu, ktorú je možné si dohodnúť na normy@svkk.sk alebo prostredníctvom online žiadanky