Preskočiť na obsah

Tímová študovňa

Tímová študovňa, ktorá sa nachádza na Hlavnej 10 na poschodí, vedľa študovne periodík a noriem, PATLIB Košice, je vybavená pre tímovú prácu 4-8 používateľov knižnice (rokovací stôl s 8 stoličkami, flipchart, magnetické popisné tabule, látkové tabule, wifi pripojenie). Jej využívanie je bezplatné, je potrebná rezervácia miestnosti.

Študovňa je prístupná v čase otváracích hodín študovní na 2.NP. Študovňu si môžete rezervovať na 3 hodiny, dlhší čas je potrebné dohodnúť s konzultačnou službou študovní. Rezervácia bude zrušená, ak sa používatelia nedostavia do 15 minút po uplynutí začiatku rezervovaného času.

Počas pobytu v tímovej študovni môžete využiť možnosť prípravy vlastných nápojov (čaj, káva), k dispozícii pre používateľov je varná kanvica, šálky, poháre a cukor. Po použití kuchynky je potrebné ju vrátiť do pôvodného stavu. V tímovej študovni platí zákaz konzumácie jedál.

Pri odchode používatelia dajú študovňu do pôvodného stavu a svoj odchod nahlásia konzultačnej službe na 2.NP. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnou manipuláciou alebo nesprávnym užívaním nesie používateľ, na ktorého bola tímová študovňa rezervovaná.

Kontakt

Rezervácia miestnosti môžete vykonať telefonicky na čísle 0918245875, prostredníctvom emailu na adrese studovna@svkk.sk, alebo vyplnením rezervácie.