Preskočiť na obsah

Hala služieb

Hala služieb sa nachádza v sídle knižnice na Hlavnej 10 na prízemí, pre používateľov je k dispozícii 50 miest vrátane pracovných staníc s prístupom na internet. Nachádza sa tu čitáreň dennej tlače. V hale je k dispozícii stála konzultačná služba, ktorá podáva používateľom a návštevníkom knižnice informácie o knižnici, jej službách a knižničných fondoch a poradí pri orientácii v priestoroch knižnice.

Poskytované služby

  • registrácia používateľov,
  • výpožičné služby,
  • reprografické služby,
  • samoobslužné skenovanie,
  • medziknižničné výpožičné služby a rešeršné služby.

Kontakt

V prípade otázok týkajúcich sa registrácie, výpožičiek alebo reprografických služieb môžete kontaktovať konzultantov na telefónnom čísle +421556222780, +421552454124, mobilnom čísle +421918245888 alebo prostredníctvom emailu na konzultanti@svkk.sk.
Pre bližšie informácie k rešeršiam nás kontaktujte na mobilnom číslo +421918248105 alebo emailom na resers@svkk.sk.
V prípade záujmu o medziknižničnú výpožičku, vyplňte tlačenú alebo elektronickú žiadanku, konzultácie poskytneme na čísle +421 918 245 892 alebo emailom mvs@svkk.sk.