Preskočiť na obsah

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 00164674
DIČ: 2020762524
Sídlo organizácie: Hlavná 10, 040 32 Košice
Štatutárny zástupca: PhDr. Darina Kožuchová, riaditeľka
Telefón: +421552454126
Elektronická pošta: svkk@svkk.sk

Informácie o prebiehajúcich a ukončených verejných obstarávaniach sa nachádzajú v profile verejného obstarávateľa vytvorenom na portáli Úradu pre verejné obstarávanie.

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou, o zmluvách podľa §10 ods. 10 a 11 a o zákazkách zrealizovaných cez elektronické trhovisko sú zverejňované v profile verejného obstarávateľa na portáli Úradu pre verejné obstarávanie.

Prebiehajúce obstarávania