Preskočiť na obsah

Faktúry a objednávky

Faktúry

Zverejnené podľa § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Štátna vedecká knižnica v Košiciach ako správca majetku štátu zverejňuje v zmysle §5 zákona č. 374/2014 Z. z. Zákon o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov zoznam dlžníkov v centrálnom registri splatných pohľadávok štátu, ktorý spravuje Ministerstvo financií SR.

Faktúry 2024
Faktúry 2023
Faktúry 2022
Faktúry 2021
Faktúry 2020
Faktúry 2019
Faktúry 2018

Objednávky

Zverejnené podľa § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Objednávky 2024
Objednávky 2023
Objednávky 2022
Objednávky 2021
Objednávky 2020
Objednávky 2019
Objednávky 2018