Preskočiť na obsah
kompas

Kompas – Základy informačnej gramotnosti

Čaká ťa písanie bakalárskej alebo diplomovej práce, prípadne na nej už začínaš intenzívne pracovať? Kvalitná záverečná práca vyžaduje množstvo znalostí a vedomostí nadobudnutých počas štúdia. To však nie je všetko. Cesta k úspešnému odovzdaniu pozostáva z viacerých špecifických krokov – od rozumného výberu témy, vyhľadávania odbornej literatúry, práce s vedeckými textami až po správne citovanie a písanie samotného textu.
Nejde o jednoduchú úlohu. Štátna vedecká knižnica v Košiciach však ponúka rôzne služby, ktoré ti môžu pomôcť zorientovať sa vo svete informačných zdrojov, efektívnejšie vyhľadávať odbornú literatúru a pochopiť zásady, ktoré sa na akademickú prácu viažu.

Súčasťou informačného vzdelávania v ŠVK je aj pilotný kurz Kompas. V sérii piatich stretnutí sa zameriame na všetko, čo potrebuješ vedieť predtým, než sa pustíš do písania záverečnej práce. Zoznámime sa s elektronickými informačnými zdrojmi, ukážeme si ako profesionálne „googliť“, pristavíme sa aj pri otázke plagiátorstva a zaručených spôsoboch ako sa mu vyhnúť. Nečakaj množstvo teórie, skôr tipy & triky, praktické ukážky a predstavenie nástrojov, ktoré ti uľahčia život.

Kurz pozostáva z piatich skupinových stretnutí. Môžeš ho absolvovať celý, alebo sa prihlásiť len na jednotlivé časti. Absolventi/tky celého kurzu však získajú benefit v podobe ročného čitateľského preukazu do knižnice zdarma.

Kurz je primárne určený študentom a študentkám bakalárskych programov akýchkoľvek odborov. Vítaní sú však aj všetci tí, ktorí sa zaujímajú o prácu s informačnými zdrojmi a chcú si v tejto problematike rozšíriť obzory. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu kurzu je nutné vopred sa zaregistrovať.

Praktické informácie
Miesto konania kurzu: Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, Košice
Poplatok: zdarma
Formát kurzu: skupina 10 – 15 účastníkov/účastníčok
Trvanie: 5 stretnutí v trvaní 1 hodiny a 30 minút
Dátumy: začiatok kurzu je vo štvrtok 24. 3. 2022, následne sa budeme stretávať štvrtky 7. 4., 21. 4., 28. 4., 5. 5. (vždy od 16:30 do 18:00)

Program:
1. Informačné zdroje: odkiaľ čerpám informácie? (24. 3. 2022)
2. Kde a ako hľadať odbornú literatúru? I. (7. 4. 2022)
3. Kde a ako hľadať odbornú literatúru? II. (21. 4. 2022)
4. Ako sa vyhnúť plagiátorstvu? (28. 4. 2022)
5. Ako na akademické písanie? (5. 5. 2022)

Obsah stretnutí:

Informačné zdroje: odkiaľ čerpám informácie?
 • Typy informačných zdrojov (kniha, časopis, databáza, záverečná práca, vyhľadávače). Čo sú elektronické informačné zdroje?
 • Prvý krok pred vyhľadávaním vhodnej literatúry (téma práce, formulácia rešeršnej požiadavky).
 • Čo sú kľúčové slová a ako ich sformulovať?
 • Vyhľadávanie v katalógoch ŠVK.
Kde a ako hľadať odbornú literatúru? I.
 • Jednoduché a zložité vyhľadávanie.
 • Google vs. Google Scholar – nastavenie a tipy pre vyhľadávanie.
 • Stratégie vyhľadávania.
 • Ktorý zdroj je pre moju prácu relevantný? (hodnotenie zdrojov)
Kde a ako hľadať odbornú literatúru? II.
 • Digitálne knižnice, informačné brány, úložiská sivej literatúry,
 • eLibraryUSA – špičkové vedecké databázy dostupné v ŠVK.
 • Open Access (Otvorený prístup) – bezplatné zdroje s otvoreným prístupom.
 • Tieňové knižnice.
Ako sa vyhnúť plagiátorstvu?
 • Čo je a čo nie je plagiát? (definície, formy)
 • Prečo sa vyhnúť plagiátorstvu?
 • Ako odkazovať na cudzie myšlienky? (citovanie, citácia, parafráza)
 • Citačné štýly a tvorba odkazu na zdroj.
Ako na akademické písanie?
 • Ako sa líši odborný text od iných typov textu?
 • Záverečná práca ako odborný text – štruktúra, formát a jazyk.
 • Nástroje – manažment citácií, textové editory, automatické vkladanie citácií.

Registrácia:

Vyplnením tohto formulára sa prihlasujete na stretnutia v rámci kurzu Kompas – Základy informačnej gramotnosti. Počet miest je obmedzený, po registrácii Vám zašleme potvrdzujúci email. Podujatie je bezplatné.
Tešíme sa na Vás!

Vstupné polia označené * sú povinné

Zúčastním sa na nasledovných stretnutiach:

Prosím vyznačte tie stretnutia, o ktoré máte záujem.