Preskočiť na obsah

Riaditelia Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

RNDr. Rudolf LUKÁČ
prvý riaditeľ knižnice v období od 1. 12. 1947 do 31. 3. 1971

Ing. Pavel DZIAK
riaditeľ v období od 1. 4. 1971 do 31. 12. 1988

RSDr. Igor MALIAR
riaditeľ knižnice v období od 1. 1. 1989 do 15. 2. 1990

Mgr. Eva KUNDRÁTOVÁ
riaditeľka knižnice v období od 1. 5. 1990 do 15. 2. 1997

PhDr. Daniela DŽUGANOVÁ
funkciou riaditeľky poverená Krajským úradom v Košiciach v období od 15. 2. 1997 do 14. 11. 1997

PhDr. Jozef MIŽÁK
riaditeľ knižnice v období od 15. 11. 1997 do 21. 5. 1999

JUDr. Ján GAŠPAR
riaditeľ knižnice od 25. 6. 1999 do 10. 3. 2018

Ing. Vladimír ŠIŠKA
zastupujúci riaditeľ v období 15.3.2018 až 14.9.2018

Ing. Jana BIATHOVÁ
zastupujúca riaditeľka v období 15.9.2018 až 14.11.2018

PhDr. Darina KOŽUCHOVÁ
riaditeľka knižnice od 15.11.2018