Preskočiť na obsah

Oddelenie informačných technológií, systémovej integrácie a digitalizácie

Ing. Ján Krištof
vedúci oddelenia
mobilné číslo: +421918248120
email: jan.kristof@svkk.sk
 
Zuzana Balážiová
mobilné číslo: +421918245907
email: zuzana.balaziova@svkk.sk
Ing. Amália Belková
mobilné číslo: +421918248100
email: amalia.belkova@svkk.sk
Mgr. Marcel Celec
mobilné číslo: +421918248100
email: marcel.celec@svkk.sk
Ing. Gabriela Kecerová
mobilné číslo: +421918248100
email: gabriela.kecerova@svkk.sk
Nikola Kolesárová
mobilné číslo: +421918245907
email: nikola.kolesarova@svkk.sk
Ing. Marek Markovič
mobilné číslo: +421918248102
email: marek.markovic@svkk.sk
Ján Rakacký
mobilné číslo: +421918248102
email: jan.rakacky@svkk.sk