Preskočiť na obsah

Oddelenie historických fondov a bibliografie

Mgr. Angela Kurucová
vedúca oddelenia
mobilné číslo: +421918245902
email: angela.kurucova@svkk.sk
 
PhDr. Eleonóra Blašková
mobilné číslo: +421918248081
email: eleonora.blaskova@svkk.sk
Mgr. art. Ladislav Bobčák
mobilné číslo: +421918245905
email: ladislav.bobcak@svkk.sk
Mgr. Martina Feniková Čarnogurská
mobilné číslo:+421918245904
email: martina.carnogurska@svkk.sk
Mgr. Ida Girašková
mobilné číslo:+421918245904
email: ida.giraskova@svkk.sk
Mgr. art. Deana Tatranská
mobilné číslo: +421918245905
email: deana.kyselova@svkk.sk
Mgr. Viktor Szabó
mobilné číslo:+421918248073
email: viktor.szabo@svkk.sk
PhDr. András Szeghy
mobilné číslo:+421918248073
email: andras.szeghy@svkk.sk