Preskočiť na obsah

Oddelenie doplňovania a spracovania fondov

Mgr. Andrea Popovičová
vedúca oddelenia
mobilné číslo: +421918248113
email: andrea.popovicova@svkk.sk
 
Agáta Balčiková
mobilné číslo: +421918248087
email: agata.balcikova@svkk.sk
Mgr. Lucia Biháriová
mobilné číslo: +421918248086
email: lucia.bihariova@svkk.sk
Ľubica Doláková
mobilné číslo: +421918248086
email: lubica.dolakova@svkk.sk
Bc. Miloslava Gurská
mobilné číslo: +421918248082
email: miloslava.gurska@svkk.sk
Mgr. Dana Jeszenicsová
mobilné číslo: +421918248085
email: dana.jeszenicsova@svkk.sk
Monika Uhrinová
mobilné číslo: +421918248082
email: monika.uhrinova@svkk.sk
Ing. Viktória Vargová
mobilné číslo: +421918248082
email: viktoria.vargova@svkk.sk