Preskočiť na obsah

Kancelária riaditeľa

PhDr. JUDr. Martina Netolická
vedúca oddelenia
referent personálnej a právnej agendy
mobilné číslo: +421905742265
email: martina.netolicka@svkk.sk
 
Beáta Kofčáková
sekretárka
mobilné číslo: +421918248121
email: beata.kofcakova@svkk.sk
Mgr. Lucia Kačmárová, PhD.
referent pre propagáciu, marketing a výstavnú činnosť
mobilné číslo: +421918248076
email: lucia.kacmarova@svkk.sk