Preskočiť na obsah

Abecedný zoznam

A B C Č D E F G CH I J K M N O P R S T Ú V W Z

A

abART
databáza českého a slovenského umenia
odbor: umenie
dostupnosť: voľná
Academic Search Premier
databáza odborných recenzovaných časopisov od spoločnosti EBSCO
odbor: multi
dostupnosť: licencovaná, prístup cez eLibraryUSA
AMC Digital Library
digitálna knižnica zameraná na oblasť techniky
odbor: technika
dostupnosť: voľná
Anatomical dictionary
online anatomický slovník
odbor: medicína
dostupnosť: voľná
AnyStyle.io
nástroj na úpravu citácií
odbor: citačný manažér
dostupnosť: voľná
APA PsycArticles
plnotextová databáza so zameraním na psychológiu
odbor: psychológia
dostupnosť: voľná
Arcanum Digitheca
licencovaná plnotextová databáza so zameraním na maďarskú históriu
odbor: história
dostupnosť: licencovaná, prístup v priestoroch knižnice
Arcanum Hungaricana
multimediálny webový portál zameraný na maďarské kultúrne dedičstvo
odbor: história
dostupnosť: licencovaná, prístup v priestoroch knižnice
Artstor
digitálna knižnica obrázkov, fotografií a iných médií s multidoborovým obsahom
odbor: umenie
dostupnosť: licencovaná, prístup cez JSTOR, prihlásenie sa cez eLibaryUSA
ASEP
Evidence výsledků vědecké práce v AV ČR (ASEP) – inštitucionálny repozitár (úložisko) Akademie věd ČR
odbor: multi
dostupnosť: voľná

B

BASE
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
vyhľadávač zameraný predovšetkým na vyhľadávanie akademických zdrojov s otvoreným prístupom
odbor: multi
dostupnosť: voľná
BDSL
Bibliographie der deutschen Sprach-und Literaturwissenschaf (BDSL) – online bibliografia nemeckého jazyka a literatárnej vedy
odbor: nemecký jazyk a literatúra
dostupnosť: voľná
Beck-online
právnická databáza
odbor: právo
dostupnosť: licencovaná
Bibliografia českej a slovenskej histografie
súborný bibliografický katalóg českej a slovenskej histografie
odbor: história
dostupnosť: voľná
Bibliografia dejín Slovenska
súbor bibliografických databáz z oblasti histórie
odbor: história
dostupnosť: voľná
Biodiversity Heritage Library
digitálna knižnica prírodovednej literatúry
odbor: prírodné vedy
dostupnosť: voľná
BioMedCentral
vydavateľstvo časopisov s otvoreným prístupom v oblasti medicíny, biológie, prírodných vied
odbor: medicína, prírodné vedy
dostupnosť: voľná
BioOneComplete
databáza časopisov vydavateľstva BioOne
odbor: prírodné vedy
dostupnosť: voľná
BMČ
Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ)
česká národná bibliografia z oblasti
medicíny, zdravotníctva a príbuzných odborov
odbor: medicína a pribuzné odbory
dostupnosť: voľná

C

Cambridge Core
platfrorma zahŕňajúca obsah vydavateľstva
Cambridge University Press
odbor: multi
dostupnosť: voľná
CEEOL
Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – plnotextová databáza časopisov a e-kníh z odborov humanitných a spoločenských vied
odbor: humanitné a spoločenské vedy
dostupnosť: voľná, prístup k časti plných textov po bezplatnej registrácii
CEJSH
The Central European Journal Of Social
Sciences And Humanities (CEJSH) otvorená databáza vedeckých prác
odbor: multi
dostupnosť: voľná
CEREHIS
Centrum pre religionistiku a historické štúdiá (CEREHIS) – online odborná knižnica
odbor: história
dostupnosť: voľná
Citace PRO Plus
český citačný manažér
odbor: citačný manažér
dostupnosť: licencované, registrácia v konte používateľa (online katalóg)
CREPČ
Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) – bibliografická databáza publikačnej činnosti slovenských vysokých škôl
odbor: multi
dostupnosť: voľná
CREUČ
Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUĆ) – bilbliografická databáza umeleckej činnosti slovenských vysokých škôl
odbor: umenie
dostupnosť: voľná
CRZP
Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) – úložisko záverečných a kvalifikačných prác zo slovenských vysokých škôl
odbor: multi
dostupnosť: voľná
Czech and Slovak Literature Resources 
databáza zdrojov zamerená na dejiny českej a slovenskej literatúry
odbor: český jazyk, slovenský jazyk, literatúra
dostupnosť: voľná

Č

ČDK
Česká digitální knihovna (ČDK) – národný agregátor digitálnych knižníc
Cambridge University Press
odbor: multi
dostupnosť: voľná
ČNB
Česká národní bibliografie (ČNB) – národná bibliografia obsahujúca záznamy dokumentov vydávaných na území ČR
odbor: multi
dostupnosť: voľná

D

DBIS: Datenbank-Infosystem
rozcestník voľne dostupných aj licencovaných zdrojov
odbor: multi
dostupnosť: voľná
De Gruyter Open Access Journals
časopisy a e-knihy s otvoreným prístupom
odbor: multi
dostupnosť: voľná
Digitálna knižnica CVTI SR
digitálne knižnice prevádzkované CVTI SR
odbor: multi
dostupnosť: voľná
DIKDA SNK
digitálna knižnica a archív Slovenskej národnej knižnice
odbor: multi
dostupnosť: voľná
DOAB
Directory of Open Access Books (DOAB) – adresár vedeckých recenzovaných kníh s otvoreným prístupom
odbor: multi
dostupnosť: voľná
DOAJ
Directory of Open Access Journals (DOAJ) – adresár vedeckých recenzovaných časopisov s otvoreným prístupom
odbor: multi
dostupnosť: voľná
DuckDuckGo
vyhľadávač s dôrazom na anonymitu a súkromie
odbor: multi
dostupnosť: voľná

E

Edičný portál
portál slovenkých učebníc
odbor: výchova a vzdelávanie
dostupnosť: voľná
eLibraryUSA
kolekcia mutiodborových databáz Amerického centra
odbor: multi
dostupnosť: licencovaná, prístup z počítačov Amerického centra Košice
Dočasne poskytujeme možnosť vstupu do databáz aj mimo knižnice. Prihlasovacie údaje získate na vyžiadanie na americke@svkk.sk alebo resers@svkk.sk.
ERIC
Education Resources Information Center (ERIC) – bibliografická pedagogická databáza
odbor: výchova a vzdelávanie
dostupnosť: voľná
Espacenet
databáza Európskeho patentového úradu
odbor: technika
dostupnosť: voľná
EuroDocs
portál zdrojov pre oblasť európskej histórie a pomocné vedy historické
odbor: história
dostupnosť: voľná
Europeana
multimediálna digitálna knižnica zameraná na európske kultúrne dedičstvo
odbor: multi
dostupnosť: voľná
EZB
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) rozcestník vedeckých časopisov
odbor: multi
dostupnosť: voľná

F

Forum Historiae
e-časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy
odbor: história
dostupnosť: voľná

G

Gale
kolekcia plnotextových multiodborových databáz vydavateľstva Gale
odbor: multi
dostupnosť: licencovaná, prístup cez eLibraryUSA
GEOBIBLINE
(Geografická bibliografie ČR online) databáza bibliografických záznamov a plných textov z oblasti geografie
odbor: geografia
dostupnosť: voľná
Goethe Universität Franfurkt am Main
Goethe Universität Franfurkt am Main (Digitale Sammlungen Universitätsbibliothek UB) – digitálna knižnica
odbor: história
dostupnosť: voľná
Google Dataset Search
vyhľadávací nástroj zameraný na vyhľadávanie datasetov
odbor: multi
dostupnosť: voľná
Google Scholar
webový vyhľadávací nástroj
odbor: multi
dostupnosť: voľná
GreenFILE
databáza zameraná na environmentálne témy
odbor: multi, prírodné vedy
dostupnosť: voľná

CH

Chcemvediet.sk
portál zjednodušujúci prístup k verejným informáciám
odbor: multi
dostupnosť: voľná

I

Internet Archiv
nezisková digitálna knižnica a mutimediálna databáza
odbor: multi
dostupnosť: voľná
Internet Archiv Scholar (beta)
nástroj na full-textové vyhľadávanie odbornej literatúry v databáze Internet Archive
odbor: multi
dostupnosť: voľná

J

JSTOR
JSTOR (Journal Storage) plnotextová databáza vedeckých časopisov
odbor: multi
dostupnosť: licencovaná, prístup cez eLibraryUSA

K

Kanopy
videotéka
odbor: film
dostupnosť: licencovaná, prístup cez eLibraryUSA
Knihovny.cz
portál poskytujúci jednotný prístup k službám českých knižníc
odbor: multi
dostupnosť: voľná

M

Magazines on Flipster
online obsah novín a časopisov
odbor: časopisy, noviny
dostupnosť: licencovaná, prístup cez eLibraryUSA
Manuscriptorium
portál poskytujúci prístup k digitálnym dokumentom v oblasti historických fondov
odbor: história
dostupnosť: voľná
MDPI
Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) vydavateľstvo odborných časopisov s otvoreným prístupom
odbor: multi
dostupnosť: voľná
MERLOT
Multimedia educational resources (MERLOT) otvorené vzdelávacie zdroje
odbor: OER
dostupnosť: voľná
MOOCs
Massive Open Online Courses (MOOCs) otvorené online kurzy
odbor: OER
dostupnosť: voľná
MZD
Münchener Digitalisierungszentrum/Digitale Sammlungen – digitálna knižnica obsahujúca materiály z fondu Bayerische Staatsbibliothek
odbor: história, jazyk
dostupnosť: voľná

N

NUŠL
Národní úložiště šedé literatúry (NÚŠL) – digitálny repozitár (úložisko)
odbor: multi
dostupnosť: voľná

O

OAPEN
digitálna knižnica zameraná na humanitné a spoločenskovedné odbory
odbor: humanitné a spoločenské vedy
dostupnosť: voľná
OCCRP Aleph
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) zdroj pre investigatívnu žurnalistiku
odbor: multi
dostupnosť: voľná
OECD iLibrary
kolekcia elektronických zdrojov OECD
odbor: ekonómia, humanitné a spoločenské vedy
dostupnosť: licencovaná
OER Commons
digitálna knižnica voľne dostupných vzdelávacích materiálov
odbor: OER
dostupnosť: voľná
ONLEIHE
digitálna knižnica Goetheho inštitútu
odbor: multi
dostupnosť: voľná, prístup po bezplatnej registrácii
Open Research Europe
otvorená platforma vedeckých výstupov z najrôznejších odborov
odbor: multi
dostupnosť: voľná
Open Research Library
multiodborová digitálna knižnica
odbor: multi
dostupnosť: voľná
OpenAIRE
sieť otvorených repozitárov, archívov a časopisov
odbor: multi
dostupnosť: voľná
Openstax
otvorené učebnice
odbor: OER
dostupnosť: voľná
Openverse
vyhľadávač obrázkov a audia
odbor: multi, vyhľadávač
dostupnosť: voľná
Oxford Scholarship online
platforma sprístupňujúca e-knihy z vydavateľstva Oxford University Press
odbor: multi,
dostupnosť: voľná

P

Patentscope
databáza Svetovej organizácie duševného vlastníctva medzinárodné patentové prihlášky
odbor: technika
dostupnosť: voľná
Pedagogická bibliografická databáze NPMK
databáza Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského
odbor: výchova, vzdelávanie
dostupnosť: voľná
Persée
archív francúzskych časopisov z obasti humanitných a spoločenských vied
odbor: humanitné a spoločenské vedy
dostupnosť: voľná
PLoS
Public Library of Science (PLoS) neziskové vydavateľstvo časopisov s otvoreným prístupom v oblasti medicíny a biológie
odbor: medicína a príbuzné odbory
dostupnosť: voľná
PressReader
online obsah novín a časopisov
odbor: časopisy, noviny
dostupnosť: licencovaná, prístup z počítačov Amerického centra Košice
Projekt Gutenberg
digitálna knižnica voľných e-kníh
odbor: multi
dostupnosť: voľná
ProQuest Ebook Central
digitálna knižnica elektronických kníh
odbor: multi
dostupnosť: licencovaná, prístup po prihlásení sa do knižničného konta používateľa
ProQuest Dissertations & Theses Global
plnotextová databáza dizertačných a diplomových prác z celého sveta
odbor: multi
dostupnosť: licencovaná
ProQuest Research Library
multiodborová plnotextová databáza vedeckých časopisov a iných odborných zdrojov
odbor: multi
dostupnosť: licencovaná, prístup zo siete knižnice
PubChem
faktografická databáza chemických látok
odbor: chémia
dostupnosť: voľná
PubMed
bibliografická medicínska databáza
odbor: medicína a príbuzné odbory
dostupnosť: voľná
PubMed Central
digitálny archív plontextových článkov z oblasti biomedicíny
odbor: medicína a príbuzné odbory
dostupnosť: voľná

R

ROAR
Registry of Open Access Repositories (ROAR) – súpis otvorených repozitárov
odbor: multi
dostupnosť: voľná

S

SciELO
Scientific Electronic Library Online (SciELO) – multiodborová plnotextová databáza
odbor: multi
dostupnosť: voľná
Sci-hub, Library Genesis
tieňové digitálne knižnice
odbor: multi
dostupnosť: voľná
Semantic Scholar
vyhľadávací nástroj akademických zdrojov na báze AI
odbor: multi, vyhľadávač
dostupnosť: voľná
Slovakiana
multimediálny webový portál zameraný na slovenské kultúrne dedičstvo
odbor: umenie
dostupnosť: voľná
Slovenská knižnica
súborný katalóg združujúci katalógy zapojených slovenských knižníc
odbor: multi
dostupnosť: voľná
Slovenská lekárska knižnica
online katalóg a bibliografická databáza zameraná na medicúnu, zdravotníctvo a príbuzné odbory
odbor:medicína a príbuzné odbory
dostupnosť: voľná
SSOAR
Social Science Open Access Repository (SSOAR) – špecializovaný otvorenný repozitár
odbor: humanitné a spoločenské vedy
dostupnosť: voľná
STEMskiller
súhrný portál zdrojov pre rozvoj akademických kompetencií v oblasti vedy
odbor: multi, OER, technika
dostupnosť: voľná
STN online
databáza slovenských technických noriem (STN)
odbor: technika
dostupnosť: licencovaná, prístup z knižničných počítačov (Hala služieb, Študovňa odbornej literatúry, Študovňa periodík a noriem, Patlib Košice)
V prípade záujmu o vstup do databázy požiadajte príslušnú službu v knižnici o zadanie prihlasovacích údajov.

T

theses.cz
systém odhaľovania plagiátov a register záverečných prác
odbor: multi
dostupnosť: voľná

Ú

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
digitalizovaný archív časopisov Ústavu pro českou literaturu AV ČR
odbor: český jazyk, slovenský jazyk, literatúra
dostupnosť: voľná

V

V4 Digital Parliamentary Library+
prortál združujúci digitálne parlamentné knižnice krajín V4 a Rakúska
odbor: humanitné a spoločenské vedy
dostupnosť: voľná

W

Webregistre
databáza Úradu priemyselného vlastníctva SR patenty, ochranné známky, dizajny a úžitkové vzory
odbor: technika
dostupnosť: voľná
WikiSkripta
portál pre tvorbu, ukladanie a získávanie študijných materiálov z oblasti medicíny
odbor: medicína a príbuzné odbory
dostupnosť: voľná
WikiSofia
portál pre tvorbu, ukladanie a získávanie študijných materiálov z oblasti humanitných vied
odbor: humanitné a spoločenské vedy
dostupnosť: voľná
WolframAlpha
sémantický vyhľadávač, faktografická databáza, nástroj na matematické výpočty
odbor: multi, vyhľadávač
dostupnosť: voľná
WorldCat
katalóg knižníc z celého sveta
odbor: multi, vyhľadávač
dostupnosť: voľná

Z

Zotero
voľne dostupný citačný manažér
odbor: citačný manažér
dostupnosť: voľná