Preskočiť na obsah

e-Zdroje (EIZ)

Elektronické informačné zdroje (e-Zdroje) sú databázy, digitálne knižnice, webové portály a vyhľadávače. Nájdete tu množstvo digitálneho obsahu pre štúdium, písanie záverečných a vedeckých prác.

Prostredníctvom elektronických informačných zdrojov sa dostanete k online odborným časopisom, e-knihám, obrázkom či audiovizálnym súborom. Kolekcia Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach obsahuje platené licencované zdroje, ale aj voľné zdroje s otvoreným prístupom, dostupné pre kohokoľvek z akéhokoľvek miesta.

Spôsob prístupu a odborové zameranie je upresnené pri jednotlivých zdrojoch.