Preskočiť na obsah

Nemecká knižnica Goetheho inštitútu

Nemecká knižnica, partner Goetheho inštitútu, je prístupná záujemcom v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach od roku 1993. Záujemcom sprístupňuje knihy a média o nemeckom jazyku, literatúre, dejinách a kultúre Nemecka a nemecky hovoriacich krajín.

Nemecká knižnica GI poskytuje

  • materiály na výučbu a štúdium nemeckého jazyka,
  • beletriu v nemeckom jazyku pre všetky vekové kategórie,
  • odbornú literatúru z rôznych oblastí, najmä z oblasti jazyka a literatúry, pedagogiky, dejín, filozofie, psychológie a umenia,
  • časopisy,
  • filmové tituly v nemeckom jazyku,
  • spoločenské hry,
  • študovňu s pripojením na WIFI.

Program pre školské skupiny

Exkurziou v Nemeckej knižnici počas vyučovania môžete žiakom a študentom ozvláštniť a zatraktívniť vyučovací predmet. Dohodnúť si vieme aj konkrétny program v podobe prednášky, kvízu či iných aktivít (september – jún).

Podujatia pre verejnosť

V spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave organizujeme kultúrne podujatia – autorské čítania, výstavy, prednášky a podobne.

Kontakt

Sídlo: Hlavná 10, 042 30 Košice, prízemie (pri hale služieb)
e-mail: nemecka@svkk.sk