Preskočiť na obsah

Užitočné kontakty

Konzultanti
telefónne čísla: +421556222780,
+421552454124
mobilné číslo: +421918245888
email: konzultanti@svkk.sk
Výpožičky
mobilné čísla: +421918245877,
+421918245886
email: operatori@svkk.sk
Medziknižničná výpožičná služba (MVS)
mobilné číslo: +421918245892
e-mail: mvs@svkk.sk
Študovne Hlavná 10
mobilné číslo: +421918245871
email: studovna@svkk.sk
Študovňa historických fondov a regionálnej literatúry
telefónne číslo: +421556222236,
mobilné číslo: +421/918245902
email: historickefondy@svkk.sk
Normy a patenty
mobilné číslo: +421918245896
email: normy@svkk.sk
Rešeršné služby
mobilné číslo: +421918248105
email: resers@svkk.sk
Americké centrum Košice
mobilné číslo: +421 918 245 864
email: americke@svkk.skkosice@americanspaces.sk
Nemecká knižnica GI
mobilné číslo: +421918245888
email: nemecka@svkk.sk
Sekretariát
mobilné číslo: +421918248121
telefónne číslo: +421552454126
email: sekretariat@svkk.sk
Prenájom KVC 
mobilné číslo: +421918245896
email: prenajom@svkk.sk
Zasielanie elektronických faktúr
email: sekretariat@svkk.sk