piatok, 24.09.2021 Dnes: Ľuboš, Ľubor Zajtra: Vladislav

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Ponuka výstav Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach 1999 - 2018

Ponuka výstav Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach na inštaláciu v priestoroch školských a kultúrnych inštitúcií. Výstavy sú pripravené z knižných a časopiseckých fondov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, prípadne doplnené kópiami dokumentov zo súkromných zbierok.

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V KOŠICIACH, Hlavná 10, 042 30 Košice

Výstavy sú pripravené z knižných a časopiseckých fondov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, prípadne doplnené kópiami dokumentov zo súkromných zbierok. Sú realizované na výstavných listoch formátu 70x100 cm. V prípade záujmu o inštalovanie výstavy poskytne ŠVK Košice výstavné listy bezplatne (podľa možnosti výmenou za inú výstavu či pomoc pri kultúrno-výchovnom podujatí a pod.) bez doplňujúcej literatúry a bez výstavných panelov, a to na obdobie od 2 do 8 týždňov. Výstavné listy by sa mali vystavovať pod sklom. Prepravu zabezpečí vypožičiavateľ na vlastné náklady a súčasne sa zaviaže: 1. vrátiť výstavné listy nepoškodené, 2. neposkytovať ich bez súhlasu ŠVK Košice inej fyzickej či právnickej osobe, 3. zabezpečiť propagáciu ŠVK Košice.

Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Bencúrova
Tel: 0918 245 909
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ZOZNAM VÝSTAV ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICE

VÝBER Z ROKOV 1999-2018

1. ĽUDOVÍT VLADIMÍR RIZNER (1849-1913) – slovenský bibliograf, historik, literát, pedagóg, ľudovýchovný pracovník, folklorista a etnograf. Výstava pri príležitosti 150. výročia narodenia tohto slovenského vzdelanca. Výstava v rámci Dní knižníc Košického kraja v marci 1999 – na 9 výstavných listoch.

2. MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK (1880-1919). Veriť – milovať – pracovať... Výstava pripravená k 80. výročiu tragickej smrti tejto významnej osobnosti našich dejín. Výstava na 9 výstavných listoch.

3. JOHANN WOLFGANG GOETHE (1749-1832). Výstava o živote a diele tohto velikána európskej kultúry bola sprístupnená pri príležitosti 250. výročia jeho narodenia v auguste a septembri 1999. Výstava na 9 výstavných listoch (aktuálne aj spolu s výstavou FRIEDRICH SCHILLER 1759-1805. TRIUMF GÉNIA na 6 výstavných listoch).

4. VYNÁLEZ KNÍHTLAČE – NOVÁ EPOCHA KOMUNIKÁCIE. Výstava bola sprístupnená pri príležitosti 600. výročia narodenia Johannesa Gutenberga, vynálezcu európskej kníhtlače, v rámci Týždňa slovenských knižníc v marci 2000. Výstava na 14 výstavných listoch.

5. SEBE I VÁM. Valentín Beniak - básnik, esejista a prekladateľ. Panelová výstava pri príležitosti konania krajského kola Slovenského festivalu poézie „Ponitrie Valentína Beniaka“ v Košiciach vo februári 2001. Výstava na 11 výstavných listoch.

6. O SLOVENSKU V ČESKÝCH KNIHÁCH A ČASOPISOCH DO ROKU 1918. Výstava pripravená z dokumentov historického fondu ŠVK Košice, otvorená v rámci Dní českej kultúry v Mesiaci česko-slovenského porozumenia v októbri 2002. Výstava na 14 výstavných listoch.

7. EXLIBRISY – KNIŽNÉ ZNAČKY. Z dejín knižnej kultúry. Výstava sprístupnená v rámci Týždňa slovenských knižníc v marci 2003 – na 11 výstavných listoch (neskôr doplnená o dva listy s prácami študentov Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach – 13 listov).

8. OSOBNOSTI VEDY A TECHNIKY SPÄTÉ S KOŠICAMI. Výstava z knižných a časopiseckých fondov ŠVK Košice a kópií dobových portrétov a pohľadníc – 14 výstavných listov.

9. ČESKÍ UMELCI A SLOVENSKO. Kontakty českej a slovenskej kultúry v minulosti v dokumentoch ŠVK Košice. Výstava otvorená v rámci Českých dní 2003 v spolupráci s Českým spolkom na Slovensku, regionálnou organizáciou Košice – na 14 výstavných listoch.

10. DOMOV V ZÁMORÍ. Slováci z východného Slovenska v Amerike. Vernisáž výstavy sa uskutočnila  25.3.2004 v rámci slávnostného otvorenia amerického centra InfoUSA-Košice v ŠVK Košice. Na prípravu výstavy, ktorá obsahuje 11 výstavných listov, boli použité dokumenty z knižného a časopiseckého fondu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, vydané na Slovensku i v USA, ako aj biografické heslá z databázy Regionálne osobnosti východného Slovenska (REOS).

11. PREHOVOR, SRDCE. Výstava pri príležitosti 30. výročia úmrtia JULA ZBOROVJANA (1921-1974), básnika, publicistu, prekladateľa a dramaturga. Vernisáž 20. októbra 2004. Výstava z knižných a časopiseckých fondov ŠVK Košice a kópií dokumentov z rodinného archívu – na 10 výstavných listoch (v roku 2011 90. výročie narodenia).

12. FRANZ KAFKA (1883-1924) – život a dielo & TATRANSKÉ MATLIARE v dobových obrazoch a liečebný pobyt Franza Kafku v osade. Výstava pri príležitosti 80. výročia smrti významného spisovateľa 20. storočia a 120. výročia založenia osady Tatranské Matliare (v ŠVKK december 2004 – január 2005). Pripravená z knižných a časopiseckých fondov ŠVK Košice a kópií dobových portrétov a pohľadníc – na 9 výstavných listoch.

13. KOVY, KOVOSPRACUJÚCE REMESLÁ A CECHY NA VÝCHODNOM SLOVENSKU. Výstavu pripravila ŠVK Košice na základe výberovej bibliografie Nikolina Urbančíková: Kovy na východnom Slovensku. Košice: ŠVK, 2003, zo svojich  knižných a časopiseckých fondov (v ŠVKK február – marec 2005). Výstava na 9 výstavných listoch, publikáciu možno zakúpiť v ŠVK Košice.

14. MAJSTRI PERA – BRATIA MANNOVCI. Výstava sprístupnená dňa 20.4.2005 v rámci Týždňa slovenských knižníc. Tvorí ju 6 výstavných listov, približujúcich život a dielo oboch bratov, Thomasa Manna, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru z roku 1929, a staršieho Heinricha Manna.

15. FRIEDRICH SCHILLER (1759-1805). TRIUMF GÉNIA. Výstava pripravená z dokumentov fondu ŠVK Košice pri príležitosti 200. výročia úmrtia klasika nemeckej literatúry v rámci „Roka Schillera - Schillersjahr 2005“ (v ŠVK Košice september 2005). Výstava na 6 výstavných listoch. (Aktuálne aj spolu s výstavou JOHANN WOLFGANG GOETHE (1749-1832 – na 9 výstavných listoch).

16. PAVOL JOZEF ŠAFÁRIK – vedúca osobnosť českého a sloven-ského národného obrodenia (1795-1861). Výstava o živote a diele zakladateľa modernej slavistickej vedy, pedagóga a riaditeľa gymnázia v Novom Sade, knihovníka a riaditeľa Univerzitnej knižnice v Prahe, jazykovedca, historika, etnografa a redaktora. Výstava pripravená pri príležitosti 210. výročia Šafárikovho narodenia z fondov ŠVK Košice v rámci Dní českej kultúry Košice 2005 (v ŠVK Košice - október 2005, 13 výstavných listov)

17. WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791), život a dielo. Výstava pripravená z fondu ŠVK v Košiciach pri príležitosti 250. výročia narodenia hudobného génia v „Roku Mozarta 2006“ (v ŠVK Košice – február 2006, 6 výstavných listov).

18. SVETOVÉ VÝSTAVY – MOSTY DO BUDÚCNOSTI. Výstava z knižničných fondov ŠVK v Košiciach pripravená v rámci Dní českej kultúry 2006 poskytuje pohľad do histórie veľkolepých prezentácií toho najlepšieho, čo tá-ktorá krajina vytvorila v 19. a 20. storočí, so zameraním na česko-slovenské expozície a úspešné účasti v Bruseli, Montreale a Osake (v ŠVK Košice október – november 2006, výstava na 13 výstavných listoch).

19. ŠTEFAN MOYZES A KAROL KUZMÁNY – ZJEDNOCOVATELIA SLOVENSKÉHO NÁRODA. Výstava o živote a tvorbe dvoch významných osobností našich dejín pripravená z knižničných fondov ŠVK v Košiciach v rámci „Roka Štefana Moyzesa a Karola Kuzmányho“ (v ŠVK Košice, november – december 2006, výstava na 9 výstavných listoch).

20. ALMA UNIVERSITAS CASSOVIENSIS. 350. výročie založenia Košickej univerzity. Výstava pripravená z knižničných fondov ŠVK v Košiciach - z jej historických fondov pochádzajúcich z knižnice prvej košickej univerzity Alma Universitas Episcopalis Cassoviensis – a z monografií, štúdií a článkov. Vzácny Catalogus studiosorum Almae ac Episcopalis Academiae Cassoviensis Societatis Jesu poskytol Archív mesta Košice. Výstava vznikla v spolupráci s Univerzitnou knižnicou UPJŠ v Košiciach (v ŠVK Košice, marec – apríl 2007, výstava na 10 výstavných listoch).

21. SOKOL V ČECHÁCH, NA SLOVENSKU A V AMERIKE. 145 rokov od založenia prvej českej telovýchovnej jednoty v Prahe. Výstava je pohľadom do histórie a súčasnosti sokolského hnutia – vlasteneckého hnutia za rozvoj telesnej zdatnosti, zdravia a vôľovo-morálnych hodnôt. Kópie dobových materiálov z knižných a časopiseckých fondov ŠVK Košice umožňujú nahliadnuť do činnosti sokolského hnutia v Čechách, na Slovensku i v Amerike, od jeho vzniku v roku 1862 s prestávkami až po súčasnosť (v ŠVK Košice, október – december 2007, výstava na 16 výstavných listoch).

22. ČERNOVÁ 1907. 100 rokov od tragických udalostí. Výstava z fondov ŠVK Košice. Tragédia v Černovej je nerozlučne spojená s menom Andreja Hlinku a išlo o posviacku kostola, ktorý si Černovčania postavili na jeho podnet a s jeho pomo­cou. Bez účasti An­dreja Hlinku si vysviacku kostola neželali, čo vyprovokovalo krviprelievanie, ktoré upozornilo na národ­nostný útlak v Uhorsku (v ŠVK Košice, október – november 2007, výstava na 6 výstavných listoch).

23. O SLOVENSKOM HOMÉROVI. Život a dielo Pavla Dobšinského, kňaza, redaktora, básnika, prekladateľa, pedagóga a zberateľa ľudových rozprávok. Výstava z fondov ŠVK Košice (v ŠVK Košice, marec – apríl 2008, výstava na 11 výstavných listoch).

24. VZÁCNE KNIHY VO VYNOVENOM ŠATE. Výstava fotodokumentácie reštaurátorských zásahov konzervátorského a reštaurátorského pracoviska Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach (v ŠVK Košice, máj – jún 2008, výstava na 10 výstavných listoch).

25. OD SVETOVÉHO POŽIARU K SPOLOČNÉMU ŠTÁTU ČECHOV A SLOVÁKOV. Výstava k 90. výročiu vzniku Československa z knižničného fondu ŠVK Košice. Výstava pripravená pri príležitosti Dní českej kultúry 2008 (október – november 2008, ŠVK Košice, Pribinova 1, Kultúrno-vzdelávacie centrum, december 2008, ŠVK Košice, Hlavná 10, výstava na 17 výstavných listoch).

26. K STOROČNICI SKLADATEĽA EUGENA SUCHOŇA. Výstava o živote a diele významného slovenského skladateľa z fondu ŠVK v Košiciach (november – december 2008, ŠVK Košice, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, výstava na 6 výstavných listoch).

27. „BIJE ZVON SLOBODY“. REVOLUČNÉ ROKY 1848-1849 NA SLOVENSKU. Výstava pripravená z knižničných fondov ŠVK v Košiciach k 160. výročiu revolučných rokov 1848-1849 na Slovensku približuje návštevníkom prostredníctvom publikovaných dokumentov udalosti spadajúce do obdobia od novembra 1847 do konca roka 1849 (január – február 2009, ŠVK Košice, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, výstava na 11 výstavných listoch).

37. RÓMOVIA – ROMALE – ROMANIES. RÓMOVIA ZNÁMI AJ NEZNÁMI. Výstava z dokumentov vo fonde ŠVK v Košiciach pripravená pri príležitosti medzinárodného odborného seminára o kultúre a vzdelávaní Rómov (marec – apríl 2009, ŠVK Košice, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, výstava na 17 výstavných listoch).

28. ČESKÍ DIVADELNÍCI A HUDOBNÍCI V KOŠICIACH PO ROKU 1918. Výstava v spolupráci s Českým spolkom v Košiciach, Českým centrom v Košiciach, Divadelným ústavom v Bratislave a Štátnym divadlom v Košiciach pripravená z fondu ŠVK v Košiciach, z archívu DÚ a ŠDK a fondu VKJB v Košiciach (október 2009 – január 2010, ŠVK Košice, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, výstava na 17 výstavných listoch).

39. UMENIE KNÍHVIAZAČOV V MINULOSTI A SÚČASNOSTI. Výstava z knižného fondu ŠVK v Košiciach a tvorivej dielne umeleckého knihára Františka Cimboláka (december 2009 – február 2010, ŠVK Košice, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, výstava na 16 výstavných listoch).

29. SV. CYRIL A METOD – PATRÓNI SLOVENSKA. Výstava z fondu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach o pôsobení solúnskych bratov na území Slovenska (máj – jún 2010, ŠVK v Košiciach, Hlavná 10, výstava na 15 výstavných listoch).

30. ČESI A SLOVÁCI V OBLAKOCH. Pohľad do storočnej histórie letectva. Výstava z fondu ŠVK Košice v spolupráci s Českým spolkom v Košiciach a Českým centrom v Košiciach (október - november 2010, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1; december 2010, január - marec 2011, ŠVK v Košiciach, Hlavná 10, výstava na 21 výstavných listoch).

31. TLAČE 16. STOROČIA V ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICI V KOŠICIACH. Výstava z historického fondu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach (február 2011, ŠVK Košice, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1; marec - jún 2011, ŠVK v Košiciach, Hlavná 10, výstava na 14 výstavných listoch). Možnosť zakúpenia rovnomennej publikácie v ŠVK Košice.

32. LITERATÚRA, KTORÚ NEPOZNÁME. Z tvorby slovenských exilových spisovateľov vo fonde Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach (marec - 2011, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1; september - november 2011, ŠVK v Košiciach, Hlavná 10, výstava na 14 výstavných listoch).

33. ČESKÍ ARCHITEKTI NA VÝCHODNOM SLOVENSKU. Výstava z fondu ŠVK Košice a súkromných archívov v spolupráci s Českým spolkom v Košiciach (október 2011, Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1; december 2011 - február 2012, ŠVK Košice, Hlavná 10, výstava na 17 výstavných listoch).

34. LEGENDÁRNY ROZPRÁVAČ KARL MAY. Výstava pri príležitosti 170. výročia narodenia a 100. výročia úmrtia jedného z najčítanejších autorov dobrodružnej literatúry. (marec - apríl 2012, ŠVK Košice, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, výstava na 17 výstavných listoch).

35. Z HISTÓRIE ŠPORTU V KOŠICKOM REGIÓNE. Výstava z fondu ŠVK v Košiciach a súkromných archívov na počesť Olympijských hier Londýn 2012 a Dní mesta Košice 2012 a  20. výročia Olympijského klubu v Košiciach (máj - jún 2012, ŠVK Košice, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, výstava na 14 výstavných listoch).

36. ŽIDOVSKÉ OSOBNOSTI KOŠÍC V MINULOSTI. Výstava z archívu Dr. Jána Gašpara, riaditeľa ŠVK v Košiciach, a z fondu knižnice ako súčasť Festivalu židovskej kultúry – Mazal Tov v Košiciach (júl - september 2012, ŠVK Košice, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, výstava na 14 výstavných listoch)

37. GRIMMOVCI A SÚČASNÝ ROZPRÁVKOVÝ SVET. Výstava v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave pri príležitosti „Roku bratov Grimmovcov 2012“ v Nemecku (september - október 2012, ŠVK Košice, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, výstava na 14 výstavných listoch + na 11 listoch formátu A4 slovenský preklad).

38. ZIMNÁ TURISTIKA A LYŽOVANIE V KOŠICIACH. Výstava k 50. výročiu zimných zrazov turistov Košíc a okolia v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach a Klubom turistov mesta Košice (január - február 2013, Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1, výstava na 13 výstavných listoch).

39. KOŠICKÁ KNÍHTLAČ V ZRKADLE ČASU. Výstava prezentujúca kultúrne dedičstvo z produkcie košických typografov od 17. storočia do roku 1945 (február - apríl 2013, ŠVK Košice, Pribinova 1, výstava na 17 výstavných listoch).

40. DETAIL V ARCHITEKTÚRE KOŠÍC I. Výstava približujúca architektúru Košíc od gotiky do konca 19. storočia (máj - jún 2013, ŠVK v Košiciach, Pribinova 1, výstava na 17 výstavných listoch).

41. DETAIL V ARCHITEKTÚRE KOŠÍC II. Výstava približujúca architektúru Košíc v období secesie, moderny a funkcionalizmu (september - október 2013, ŠVK v Košiciach, Pribinova 1, výstava na 17 výstavných listoch).

42. KOLORIT SLOVENSKÉHO ORNAMENTU. Výstava o histórii slovenského ornamentu, prezentujúca osobnosti, ktoré sa venovali zberateľstvu ľudového umenia, ako Andrej Kmeť, Pavol Socháň, Drahotína Križková, ďalej autorov, v dielach ktorých dominuje ornament, ako Štefan Kostelničák, Dušan Jurkovič, Martin Benka, Ignác Grebáč-Orlov, Jozef Cíger Hronský, insitní umelci 19. a 20. storočia, Ľudovít Fulla, Jozef Cipár, Viera Bombová (december 2013 - január 2014, ŠVK v Košiciach, KVC, Pribinova 1, výstava na 14 výstavných listoch).

43. KOŠICKÝ MARATÓN A JEHO MLADŠÍ BRAT. Výstava pri príležitosti 90. výročia Medzinárodného maratónu mieru a 45. výročia Košického vodáckeho maratónu (september – november 2014, ŠVK v Košiciach, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, výstava na 17 výstavných listoch).

44. JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750). Výstava k 330. výročiu narodenia svetoznámeho nemeckého skladateľa barokovej hudby a slávneho organistu, pripravená z knižničného fondu ŠVK v Košiciach (marec - máj 2015, ŠVK v Košiciach, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, výstava na 14 výstavných listoch).

45. KOŠICKÁ BOHÉMA NA STRÁNKACH ČASOPISU KASSAI SZINHÁZI UJSÁG. Výstava dokumentuje divadelný a umelecký život Košíc v prvých dvoch dekádach 20. storočia. Zároveň svedectvom prvých literárnych či grafických pokusov nastupujúcej mladej generácie umelcov. Výstava v slovenskom a maďarskom jazyku je pripravená z košického týždenníka z rokov 1911-1923, publikácií a periodík z fondu ŠVK v Košiciach a materiálov od súkromných zberateľov a ďalších inštitúcií (september - október 2015, ŠVK v Košiciach, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, výstava na 17 výstavných listoch).

46. ĽuDOVÍT ŠTÚR 1815-1856. Výstava z knižničných fondov ŠVK v Košiciach (doplnená a rozšírená) pri príležitosti 200. výročia narodenia významnej osobnosti slovenských a českých dejín, zakladateľa modernej slavistickej vedy (október - november 2015, ŠVK v Košiciach, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, výstava na 14 výstavných listoch).

47. OPRÁŠENÉ DEJINY. POHĽAD DO HISTÓRIE KOŠICKÝCH PRIEMYSELNÝCH FIRIEM. Výstava z fondu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, archívov inštitúcií Košíc a zbierok potomkov a zberateľov (máj - jún 2016, ŠVK v Košiciach, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, september - október 2016, ŠVK v Košiciach, Hlavná 10, výstava na 17 výstavných listoch).

48. REPUBLIKA UTOPENÁ V KRVI. LETECTVO A ŠPANIELSKA OBČIANSKA VOJNA 1936-1939. Výstava pri príležitosti 80. výročia začiatku bratovražedného konfliktu s celosvetovým dosahom. Autor výstavy Dr. Dušan Slezák.  (október –december 2016, ŠVK v Košiciach, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, výstava na 17 výstavných listoch).

49. NAZRETIE DO KULTÚRY VÝCHODNÉHO SLOVENSKA DO ROKU 1945. Výstava pri príležitosti konania vedeckej konferencie v roku 70. výročia vzniku ŠVK v Košiciach (marec – apríl 2017, ŠVK v Košiciach, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, jú1 – september 2017, ŠVK v Košiciach, Hlavná 10, výstava na 14 výstavných listoch).

50. 70 ROKOV ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICE V KOŠICIACH VČERA A DNES. Výstava zachytáva vznik a vývoj jubilujúcej knižnice odrážajúci spoločenské, politické a hospodárske zmeny, ktorými prechádzalo východné Slovensko a zvlášť Košice za posledných sedemdesiat rokov (máj – august 2017, ŠVKK, Hlavná 10, Pribinova 1).

51. OPRÁŠENÉ DEJINY 2. KOŠICKÍ REMESELNÍCI A OBCHODNÍCI V MINULOSTI. Výstava z fondu ŠVK v Košiciach, zo súkromných zbierok potomkov, zberateľov a fondov Štátneho archívu v Košiciach, archívu Slovenského technického múzea v Košiciach, Východoslovenského múzea v Košiciach a Archívu mesta Košice. Výstava venovaná pamiatke Dr. Jána Gašpara, propagátora regionálnej histórie (jún - september 2018, ŠVK v Košiciach, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, výstava na 17 výstavných listoch).