pondelok, 02.08.2021 Dnes: Gustáv Zajtra: Jerguš

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávky, Faktúry 2014

Objednávka vymaľovanie a rekonštrukcia parkiet na Hlavnej 10

Objednávka (číslo): 46
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: LINIA KE, s.r.o.
IČO: 36 595 471
Adresa dodávateľa: Gerlachovská 30
  040 01 Košice
V Košiciach dňa: 2.9.2014
Popis objednaného plnenia: Vymaľovanie a rekonštrukcia parkiet na Hlavnej 10, v miestnostiach č. 1-28, 1-21a, 1-21b
Odhadovaná max. celková suma bez DPH                                                          5 900,00 €
Objednávku podpísal: Ing. Biathová Jana

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 570
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Elfa, s.r.o.
IČO: 31 648 410
Adresa dodávateľa: Park Komenského 7
  Košice
V Košiciach dňa: 27.8.2014
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                          1 300,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 572
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Martinus.sk
IČO: 36 440 531
Adresa dodávateľa: M.R. Štefánika 58
  Martin
V Košiciach dňa: 28.8.2014
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                             600,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 575
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Ing. Ivan Lazík
IČO: 43 379 991
Adresa dodávateľa: Hany Meličkovej 12
  Bratislava
V Košiciach dňa: 9.9.2014
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                          1 100,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 571
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Grada Slovakia, s.r.o.
IČO: 31 346 103
Adresa dodávateľa: Moskovská 29
  Bratislava
V Košiciach dňa: 27.8.2014
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                             260,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF