Knižnice v premenách čias

Štátna vedecká knižnica v Košiciach Vás v rámci Týždňa slovenských knižníc pozýva na výstavu Knižnice v premenách čias - Od najstaršieho obdobia po súčasnosť do priestorov  ŠVK v Košiciach Hlavná 10, prízemie. Výstava bude verejnosti prístupná v čase prevádzkových hodín v termíne 24.3.2010 - 30.4.2010.

Upútavka k výstave Knižnice v premenách čias

Upútavka k výstave Knižnice v premenách čias 1