Mestá na hranici

Štátna vedecká knižnica v Košiciach a Goetheho inštitút v Bratislave Vás v rámci Týždňa slovenských knižníc pozývajú na literárne stretnutie s košickým rodákom Dušanom Šimkom 23.3.2010 o 15.00 hod. v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra ŠVK v Košiciach Pribinova 1.

Dušan Šimko - Mestá na hranici Bazileji žijúci autor Dušan Šimko sa na príklade miest, ako sú Košice, Bratislava a Bazilej, zaoberá témou multikulturality, spolunažívania v mieri a vzájomnej spokojnosti, no nevyhýba sa ani konfliktným situáciám.