Súhrná správa

Povinnosť zverejnenia súhrnej správy vyplýva z novely zákona o verejnom obstarávani v zmysle § 102 ods. 4 zákona 25/2006 z.z. o verejnom obstaravani.

Súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 € (bez DPH) za 3. štvrťrok 2011 pdf_icon.