Saturday, 15.05.2021 Today: Žofia Tomorrow: Svetozár

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 635
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Portál
IČO: 35 463 066
Adresa dodávateľa: Horská 810, Horný Slavkov
V Košiciach dňa: 9.12.2013
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                          1 025,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF