Saturday, 15.05.2021 Today: Žofia Tomorrow: Svetozár

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Who is Who v Slovenskej republike

Objednávka (číslo): 638
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Who is Who v SR
IČO: 0
Adresa dodávateľa: Trnavská cesta 50/A, Bratislava
V Košiciach dňa: 18.12.2013
Popis objednaného plnenia: Who is Who v Slovenskej republike
Celková suma s DPH                                                             399,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF