Saturday, 15.05.2021 Today: Žofia Tomorrow: Svetozár

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 3514068
Dodávateľ
Obchodné meno: Slovart G.T.G. s r.o.
IČO: 31346359
Adresa dodávateľa: Krupinská 4  P.O.Box 152  852 99  Bratislava
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 27.12.2013
Dátum splatnosti faktúry: 27.1.2014
podľa objednávky číslo: 586/13
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 3 978,00