Saturday, 15.05.2021 Today: Žofia Tomorrow: Svetozár

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 44/2013/4222
Dodávateľ
Obchodné meno: ÚMMS SAV
IČO: 490750
Adresa dodávateľa: Račianska 75   831 02  Bratislava
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 30.12.2013
Dátum splatnosti faktúry: 14 dní
podľa objednávky číslo: 626/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - časopisy dobropis
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 38,60