Thursday, 24.06.2021 Today: Ján Tomorrow: Tadeáš, Olívia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 1130094
Dodávateľ
Obchodné meno: Elfa s.r.o.
IČO: 31648410
Adresa dodávateľa: Park Komenského 7   040 01  Košice
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013
Dátum splatnosti faktúry: 25.12.2013
podľa objednávky číslo: 630/13
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 1 216,37