Objednávka tabelačný papier

Objednávka (číslo): 92
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: KRPA SLOVAKIA spol. s r.o.
IČO: 30 229 138
Adresa dodávateľa: Hrabové 299
V Košiciach dňa: 18.11.2013
Popis objednaného plnenia: tabelačný papier 23x3" (1+0,potlač)
Celková suma s DPH                                                             538,80 €
Objednávku podpísal: Helena Marcziová, odbor. ekonómka