Faktúra tabelačný papier

Dodávateľská faktúra (číslo): 101813984
Dodávateľ
Obchodné meno: KRPA Slovakia spol. s r.o.
IČO: 30229138
Adresa dodávateľa: Hrabové 299, 014 01 Bytča 1
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2013
Dátum splatnosti faktúry: 24.12.2013
podľa objednávky číslo: 92/2013
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: tabelačný papier 23x3" (1+0, potlač)
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 538,80