Saturday, 06.03.2021 Today: Radoslav, Radoslava Tomorrow: Tomáš

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúry poštové služby

Dodávateľská faktúra (číslo): 9000712222
Dodávateľ
Obchodné meno: Slovenská pošta,a.s.
IČO: 36631124
Adresa dodávateľa: Partizánska cesta č.9,  975 99   Banská Bystrica
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 18.11.2013
Dátum splatnosti faktúry: 27.11.2013
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: poštové služby za obdobie     október 2013
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 291,10