Saturday, 06.03.2021 Today: Radoslav, Radoslava Tomorrow: Tomáš

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Journal of hydrology and hydromechanics

Objednávka (číslo): 621
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Ústav hydrológie SAV
IČO: 166 600
Adresa dodávateľa: Račianska 75, Bratislava
V Košiciach dňa: 22.10.2013
Popis objednaného plnenia: Journal of hydrology and hydromechanics
Celková suma s DPH                                                               25,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF