Tuesday, 02.03.2021 Today: Anežka Tomorrow: Bohumil, Bohumila

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra právna pomoc a poradenstvo

Dodávateľská faktúra (číslo): 2013 15
Dodávateľ
Obchodné meno: AK JUDr. Zadáková Alena
IČO: 17072760
Adresa dodávateľa: Kováčska 32, 040 01 Košice
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 7.8.2013
Dátum splatnosti faktúry: 14.8.2013
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 302010
Účel faktúry: právna pomoc a poradenstvo za júl 2013
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 480,00