Faktúra daň z nehnuteľnosti za zdaňovacie

Dodávateľská faktúra (číslo): 260158
Dodávateľ
Obchodné meno: Mesto Košice
IČO: 691135
Adresa dodávateľa: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 29.4.2013
Dátum splatnosti faktúry:
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo:  582/2004 Z.z.
Účel faktúry: daň z nehnuteľnosti za zdaňovacie obdobie 2013  
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 7 541,55