Tuesday, 02.03.2021 Today: Anežka Tomorrow: Bohumil, Bohumila

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka infix PDF Editor Professional

Objednávka (číslo): 11
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Mokry Systems, s.r.o.
IČO: 26297353
Adresa dodávateľa: Majdalenky 19
Brno
V Košiciach dňa: 30.01.2013
Popis objednaného plnenia: Infix PDF Editor Professional upgrade z Infix (libovolná verze) poštovné
Celková suma bez DPH 135,65 €
Objednávku podpísal: Vladimír Šiška, vedúci OIKT