Saturday, 06.03.2021 Today: Radoslav, Radoslava Tomorrow: Tomáš

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Finančný spravodajca - predplatné

Objednávka (číslo): 504
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Poradca podnikateľa
IČO: 31 592 503
Adresa dodávateľa: Martina Rázusa 23A
Žilina
V Košiciach dňa: 4.1.2013
Popis objednaného plnenia: Finančný spravodajca - predplatné 2013
Celková suma s DPH 20,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF