Tuesday, 02.03.2021 Today: Anežka Tomorrow: Bohumil, Bohumila

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra poplatky a hovorné

Dodávateľská faktúra (číslo): 201222
Dodávateľ
Obchodné meno: AK JUDr. Alena Zadáková
IČO: 35697270
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 19.9.2012
Dátum splatnosti faktúry: 29.9.2012
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: poplatky a hovorné na mobilných telefónoch ŠVK
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 557,53