Tuesday, 02.03.2021 Today: Anežka Tomorrow: Bohumil, Bohumila

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra údržbárske služby

Dodávateľská faktúra (číslo): 201222
Dodávateľ  
Obchodné meno: AK JUDr. Alena Zadáková
IČO: 17072760
Adresa dodávateľa: Poľovská36, 040 15 Košice-Poľov
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 7.9.2012
Dátum splatnosti faktúry: 18.9.2012
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: údržbárske služby za obdobie  1.8.-31.8.2012
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 620,00