Tuesday, 02.03.2021 Today: Anežka Tomorrow: Bohumil, Bohumila

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie

Dodávateľská faktúra (číslo): 01072012
Dodávateľ  
Obchodné meno: GABRIEL ELETRIC, s.r.o
IČO: 36647497
Adresa dodávateľa: Czambelova 2, 040 01 Košice
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 1.7.2012
Dátum splatnosti faktúry: 7.7.2012
podľa objednávky číslo: 41/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie na objekte reštaurátorská dielňa  Pri Miklušovej väznici č. 1
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 184,68