Objednávka nákup kníh

Objednávka (číslo): 534
Rok: 2012
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Elfa s.r.o.
IČO: 31 648 410
Adresa dodávateľa: Park Komenského 7
  Košice
V Košiciach dňa: 3.4.2012
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa prílohy
Celková suma s DPH 360,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF