Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 945526
Dodávateľ  
Obchodné meno: Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s.
IČO: 35792281
Adresa dodávateľa: Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 6.2.2012
Dátum splatnosti faktúry: 14.2.2012
podľa objednávky číslo: 605/11
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 33,00