Tuesday, 02.03.2021 Today: Anežka Tomorrow: Bohumil, Bohumila

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra reprografické služby SVKE

Dodávateľská faktúra (číslo): 20120356
Dodávateľ
Obchodné meno: EuroDeal, s.r.o.
IČO: 36689025
Adresa dodávateľa: Kristy Bendovej 4, 841 02 Bratislava
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 9.11.2012
Dátum splatnosti faktúry: 16.11.2012
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 016/2009/ED
Účel faktúry: reprografické služby SVKE 12/10
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 489,28