Tuesday, 02.03.2021 Today: Anežka Tomorrow: Bohumil, Bohumila

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra odkladacie skrinky so zámkom

Dodávateľská faktúra (číslo): 155073
Dodávateľ
Obchodné meno: AJ Produkty a.s.
IČO: 36268518
Adresa dodávateľa: Galvaniho 7/B, P.O.BOX 35,  820 16 Bratislava
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 02.11.2012
Dátum splatnosti faktúry: 12.11.2012
podľa objednávky číslo: 62/2012
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: odkladacie skrinky so zámkom
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 346,80