Tuesday, 02.03.2021 Today: Anežka Tomorrow: Bohumil, Bohumila

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra Dobropis za obd. 28.5.2014-15.8.2014- objekt Zvonárska 21

Dodávateľská faktúra číslo: 2119299085
Dodávateľ  
Obchodné meno: VVS, a.s.
IČO: 36570460
Adresa dodávateľa: Komenského 50, 042 48 Košice
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia fa: 5.12.2014
Dátum splatnosti fa: 15.12.2014
podľa obj. č. 0
podľa zmluvy č.  01/326/2003
Účel fa: Dobropis za obd. 28.5.2014-15.8.2014- objekt Zvonárska 21
Spolu k úhrade (EUR s DPH)21,22