Tuesday, 02.03.2021 Today: Anežka Tomorrow: Bohumil, Bohumila

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka kupolová kamera 960 Tv

Objednávka (číslo): 60/2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Compact. s.r.o
IČO: 36 711 420
Adresa dodávateľa: Šoltésovej 9
  Košice
V Košiciach dňa: 5.11.2014
Popis objednaného plnenia: kupolová kamera 960 Tv, objektív 2,8 - 12 mm                         
Celková suma s DPH                                                             860,10 €
Objednávku podpísal: 0