Objednávka Predplatné českých periodík - 2015

Objednávka (číslo): 599
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: L.K. Permanent
IČO: 31 352 782
Adresa dodávateľa: Hattalova 12
  Bratislava
V Košiciach dňa: 28.10.2014
Popis objednaného plnenia: Predplatné českých periodík - 2015, podľa príl.
Celková suma s DPH                                                             600,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF